PAANO BUMILI NG JOJO TOKEN GAMIT ANG METAMASK WALLET

CONNECT YOUR METAMASK WALLET ON JOJO SITE

Step 1: Lagyan ng fund ang metamask wallet gamit ang Binance Exchange, ito ang video (WATCH NOW)

Step 2: Kapag may fund na ang Metamask wallet, iclick ang ASSETS at click ang IMPORT TOKENS.

Step 3: Ito ang screen na lalabas, sa TOKEN CONTRACT ADDRESS (CA) ilagay itong CA ng Jojo token 0x78a499a998bdd5a84cf8b5abe49100d82de12f1c

makikita mo na ang Jojo token sa list ng asset mo… 

Step 4: Pumunta sa Jojo Website (click this LINK), pagkatapos iclick ang ENTER APP

Step 5: Iclick anc CONNECT WALLET.

Step 6: Piliin ang Metamask Wallet

Step 7: Ganito makikita kapag successful ang connection.

BUY JOJO TOKEN ON PANCAKESWAP

Step 8: Pumunta sa Pancakeswap para bumili ng Jojo token (click this LINK), pagkatapos iclick ang SELECT A CURRENCY. 

Step 7: Ilagay ang contract address ng Jojo token 0x78a499a998bdd5a84cf8b5abe49100d82de12f1c. Iclick ang pangalan JOJO.

Step 7: Ilagay ang contract address ng Jojo token 0x78a499a998bdd5a84cf8b5abe49100d82de12f1c. Iclick ang pangalan JOJO.

As of this writing may FREE Jojo Bounty NFT kayo kung ang bibilhin ay:

* 0.501BNB = FREE Bronze Jojo Bounty NFT (10 Hashrate)

* 1.501 BNB = FREE Silver Jojo Bounty NFT (50 Hashrate)

* 3 BNB = FREE Gold Jojo Bounty NFT (100 Hashrate)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email

Compare